O mně

Ráda pracuji s lidmi, odjakživa.

Většinu svého profesního života jsem strávila na vedoucích pozicích v logistice v automobilovém průmyslu. Během své více než dvacetileté praxe jsem se časem začala stále více a více zajímat o to, co mé lidi skutečně motivuje? Co jim jejich práce přináší, co jim dává v práci smysl, co je na jejich práci baví, nebo naopak, co vnímají negativně či co jim brání v tom se posunout dále? Zároveň jsem začala hlouběji zjišťovat, jak by bylo možné využít všech těchto informací k tomu, aby se postupně stali odborníky ve své oblasti.

Sběr bylinek

Došlo mi, že to hlavní, čemu má smysl se věnovat, je hledat a podporovat jejich přirozené a individuální talenty a dary a využívat jejich jedinečných schopností. Vidět, jak pak za mého přispění moji lidé odborně i lidsky rostou, pro mě představovalo tu největší odměnu.

Jedním z nástrojů k tomuto způsobu vedení lidí, který umožňuje objevit a následně využít speciálních kvalit každého člověka, je koučování. Začala jsem se proto o koučink zajímat. Nejdříve jsem si jej vyzkoušela sama na sobě a měla jsem svého vlastního kouče. To mi pomohlo objevit, čeho všeho se dá pomocí této metody dosáhnout. Po této své zkušenosti jsem se pak rozhodla se koučování věnovat intenzivněji a absolvovat specializované výcviky a programy pro kouče, abych následně mohla tuto službu při využití svých mnohaletých zkušeností s prací s lidmi sama odborně poskytovat jako kouč.

Koučink v bylinné zahradě
Menu